Regulamin

& 1 Postanowienia ogólne.

1.1 Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego (Klienta) postanowień niniejszego regulaminu.

1.2 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (fax lub e-mail).

1.3 Sprzedajemy towary wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w ilościach hurtowych, w pełnych opakowaniach podanych przy danym produkcie. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej - tzw. konsumenckiej.

1.4 Na wszystkie wysyłane towary wystawiamy faktury VAT lub paragony fiskalne zgodnie z życzeniem odbiorcy.

1.5 Składając zamówienie wysyłkowe, Zamawiający zgadza się na doliczenie kosztów przesyłki omówionych w & 2.7 "wysyłanie towarów".

1.6 Ceny towarów są cenami netto i widoczne są po prawidłowym zalogowaniu.

1.7 Oferta przedstawiona na stronie internetowej nie jest stanem magazynowym i istnieje możliwość, że realizacja zamówienia nie będzie możliwa o czym zamawiający zostanie powiadomiony. Umowa sprzedaży towaru wybranego przez klienta zostanie zawarta, jeżeli zamówiony towar jest dostępny.

1.8 Kolory przedstawione na stronie internetowej mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych ze względu na różne naświetlenie monitora.

1.9 Pliki cookies - zbieramy informacje zawarte w plikach cookies w celu utrzymania sesji po zalogowaniu na naszej stronie bez potrzeby wpisywania logo i hasła na każdej otwieranej stronie naszej prezentacji oraz umożliwia funkcjonowanie koszyka i obsługi ustawień Odbiorcy. Ponadto pliki cookies (tzw. "ciasteczka") umożliwiają tworzenie statystyk związanych z naszą stroną, zapamiętywania pobytu kontrahenta na stronie i specyfikacje zakupionych towarów. Statystyka ta daje informacje o zainteresowaniu stroną oraz pomaga w tworzeniu struktury i zawartości strony.

& 2 Sposób zamawiania na stronie.

2.1 Rejestracja na stronie – służy do tego formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu na słowo Rejestruj. Po wypełnieniu formularza należy wysłać. Do 48 godzin (w dni robocze) po weryfikacji NIP-u otrzymacie Państwo listem internetowym: Login i Hasło. Nadany Login i hasło prosimy traktować jako temat poufny i nie przekazywać osobom trzecim. Zamówienie złożone przez nieuprawnione osoby, na podstawie Państwa kodu dostępu, zostanie wysłane pod adres wskazany na formularzu rejestracyjnym, na koszt zarejestrowanego odbiorcy.

2.2 Zalogowanie się na stronie – po lewej stronie u góry znajdują się odpowiednie pola do wpisania login i hasła, a następnie należy kliknąć na słowo loguj. Po zalogowaniu, zobaczycie Państwo towary z cenami netto i wówczas prosimy dokonywać zakupów. Dla klientów posiadających stałe upusty, ceny pokazane na stronie są cenami po upuście. Do towarów objętych promocją nie będą doliczane stałe upusty. Zawsze przed zakupem należy się zalogować. W przypadku zapomnienia lub utracenia symbolu login i hasła, prosimy napisać do nas e-mail i po sprawdzeniu danych przekażemy dane powtórnie. Przy logowaniu system rozróżnia litery małe i duże. Jeżeli przez okres 3 miesięcy nie będzie zakupu na naszej stronie internetowej, hasło i login zostanie zablokowany.

2.3 Wyszukiwanie towarów – po zalogowaniu można dokonywać zakupów. Po lewej stronie w ofercie umieszczone są kategorie towarów, które po kliknięciu rozszerzają się na pod kategorie. Umieszczenie kursora i kliknięciu na danej pod kategorii, na ekranie ukazuje się towar oferowany. Można także korzystać z wyszukiwarki, która umieszczona jest w prawym górnym rogu. Przed słowem "szukaj należy wpisać nazwę lub kod towaru i na ekranie pojawi się szukany towar.

2.4 Wkładanie towaru do koszyka – po wyszukaniu interesującego Państwa artykułu należy włożyć go do koszyka wpisując ilość zamawianego towaru. Prosimy o zwrócenie uwagi na jednostki sprzedaży, które są podawane przy każdym artykule i zamówić odpowiednią wielokrotność jednostek sprzedaży (np. guma – jednostka sprzedaży 25mb, przy zamówieniu 100mb należy w ilości wpisać cyfrę 4, [4x25=100]. Po wpisaniu ilości należy kliknąć na "dodaj do koszyka".

2.5 Przesyłanie zamówienia – po załadowaniu koszyka i sprawdzeniu jego zawartości, należy wysłać zamówienie naciskając „złóż zamówienie”. Po prawidłowym wysłaniu zamówienia otrzymacie Państwo w ciągu 24 godzin (tylko w dni robocze) e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Agawy może skontaktować się z Państwem telefonicznie w celu zweryfikowania danych podanych w zamówieniu. Zamówienia można składać także faksem wymieniając dokładnie artykuł podany na stronie, jego kod, jednostkę miary i ilość zamawianego towaru. Takie zamówienie będzie potwierdzone faksem. W zamówieniu faksem prosimy dokładnie podać dane zamawiającego, adres wysyłkowy, sposób zapłaty, sposób odbioru lub wysyłkę towaru oraz telefon i osobę kontaktową.

2.6 Zamówienia potwierdzane będą drogą elektroniczną lub telefonicznie. Brak możliwości potwierdzenia zamówienia spowoduje jego anulowanie. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5-ciu dni roboczych. Istnieją jednak towary, których dostępność w danym momencie jest ograniczona. W takim przypadku okres realizacji może ulec wydłużeniu, a realizacja nastąpi wówczas po uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.7 Wysyłanie towarów lub odbiór towarów. Zamówione towary mogą być wysłane „kurierem” lub odebrane z hurtowni, należy odpowiednie pole zaznaczyć przy zamówieniu. W przypadku wysyłki towarów „kurierem” na terenie Polski, do faktury będzie doliczony następujący koszt transportu: - paczki do 10 kg - 20zł.netto, + koszt pobrania 5 zł. za każdy rozpoczęty 1000 zł kwoty pobrania;  paczki do 30 kg - 21zł.netto, + koszt pobrania jak wyżej. Realizujemy paczki do 30kg, w przypadku większej wagi, dzielimy paczki na kilka paczek. Ceny wysyłki podane wyżej dotyczą paczek standardowych (wymiary paczki: długość do 140cm, szerokość i wysokość do 60cm; jednak suma tych trzech wymiarów nie może przekraczać 200cm). Przesyłki niestandardowe (np. ocieplacz, podszewka, tkanina) będą wysyłane „kurierem” tylko po uzgodnieniu kosztu wysyłki z przewoźnikiem i zamawiającym. Uwaga: przesyłki o wartości netto powyżej 1 500 zł. przy sprzedaży z bonifikatą lub cenami promocyjnymi oraz powyżej 1 000 złotych przy pozostałej sprzedaży- wysyłamy na nasz koszt. Przy cenach specjalnych koszt transportu będzie uzgadniany z odbiorcą indywidualnie.
Wysyłanie towarów za granicę naszego państwa możemy dokonać za pomocą kuriera. Stawki w Europie za paczki standardowe są zróżnicowane i będą każdorazowo uzgadniane z przewoźnikiem i odbiorcą. Wysyłamy za granicę także Pocztą Polską, a cena w zależności od kraju dostawy jest uzgadniana indywidualnie do każdej wysyłki. 

2.8 Warunki płatności – Za towary wysyłane „kurierem” mogą być dwie formy (forma płatności podlega uzgodnieniu) płatności: a/ płatność za pobraniem - kurier pobiera należność w momencie dostarczenia przesyłki, b/ przedpłata na nasze konto (forma preferowana) – po przygotowaniu towaru wystawiamy fakturę pro-forma, wysyłamy ją faksem lub wartość podajemy e-mail, zamawiający wpłaca należność na nasze konto podając swoje dane zawarte w zamówieniu oraz nr. faktury. Po otrzymaniu wpłaty na nasze konto wysyłamy towar. Przy takiej formie płatności nie naliczamy kosztów pobrania. Dla stałych klientów nie zalegających z płatnościami, istnieje możliwość odroczonej płatności, po przesłaniu odpisów rejestracji firmy, regonu i NIP-u. Za towary odbierane bezpośrednio w hurtowni rozliczenie następuje w kasie firmy. Zapłata następuje gotówką lub kartą płatniczą. Stali klienci płatności rozliczają na ustalonych dwustronnie zasadach.
Wysyłka za granicę Polski dokonywana jest wyłącznie po uzyskaniu przedpłaty na nasze konto.

2.9 Momentem przejścia towaru na rzecz odbiorcy (w tym korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia), jest z chwilą wydania towaru odbiorcy lub kurierowi. 

                                 & 3 Zwroty i reklamacje.

3.1 Zakupiony towar można zwrócić w terminie 10 dni od daty dostarczenia bez podania przyczyny. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany i w oryginalnym opakowaniu. Do zwrotu prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz informację z numerem i datą faktury. Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego. Nie podlegają zwrotowi igły do maszyn oraz chemiczne akcesoria krawieckie. Po otrzymaniu towaru wystawiamy fakturę korygującą wysyłamy ją listem. Podpisaną kopie faktury korygującej należy bezzwłocznie odesłać na nasz adres. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki i koszty pobrania) na wskazane przez kupującego konto. Zwrot pieniędzy następuje: - w przypadku płatności za pobraniem - po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru, otrzymaniu podpisanej faktury korygującej oraz wpłynięciu od kuriera należności na nasze konto (około 30 dni). - w przypadku przedpłaty - po otrzymaniu i sprawdzeniu towarów oraz otrzymaniu podpisanej faktury korygującej. Po spełnieniu podanych wyżej warunków nastąpi do 7 dni zwrot pieniędzy na konto klienta. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

3.2 Reklamacje – w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, fakt ten należy zgłosić przewoźnikowi, rozpakowując paczkę i spisując protokół w obecności przewoźnika. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na towar pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócimy klientowi pieniądze. Reklamacje jakościowe należy składać według obowiązujących w Polsce przepisów.

& 4 Postanowienia końcowe.

4.1 Oferta przedstawiona nie jest ofertą zamkniętą. W zakresie dodatków krawieckich i artykułów pasmanteryjnych możemy zrealizować zamówienie na towary nie wymienione w naszej ofercie.

4.2 Agawa zastrzega sobie możliwość zmiany ceny oferowanych towarów oraz wycofania promocji bez wcześniejszego informowania klientów. Ceną wiążącą jest cena towaru w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy również odmówienie podania hasła i login oraz realizacji zamówienia w przypadku braku pewności co do poprawności danych adresowych oraz w każdym innym przypadku budzącym naszą wątpliwość np. brak możliwości kontaktu telefonicznego lub internetowego z zamawiającym.

4.3 Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w części lub w całości w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

4.4 Wszelkie pytania dotyczące regulaminu i oferowanych artykułów prosimy kierować na adres firmy lub przesłać e-mail.

4.5 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Kodeks Cywilny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez właściwy Sad dla siedziby sprzedającego.

Klauzula informacyjna dla Klientów AGAWA SP. Z O.O. W KRAKOWIE ul. Obrońców Modlina 5a.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L

2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AGAWA SP. Z O.O. ul Obrońców Modlina 5a 30-733 Kraków  zarejestrowana w Sądzie Śródmieście Wydział  XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000163456), zwana w dalszej części Administratorem.

 

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw.

Wszelkie informacje i zapytania w tej sprawie prosimy kierować na adres firmy podany w pkt. 1 lub drogą internetową na adres agawa@agawa.net.pl.

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1. odpowiedniego  wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

3.2.  zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

3.3.  badania poziomu satysfakcji, zadowolenia oraz jakości obsługi Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.5. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

3.6. ewidencji operacji dokonywanych bezpośrednio w firmie  lub poprzez zamówienia przez naszą stronę internetową www.agawa.net.pl a także drogą pocztową.  Ewidencja podstawowa odbywać się będzie w biurach i  komputerach w sieci Agawa.

 

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do

Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

5. Okres przechowywania danych.

5.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów

kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 

6. Udostępnianie danych osobowych

6.1. Państwa dane osobowe będą udostępnione do Biura Rachunkowości, które prowadzi naszą księgowość i kadry.

6.2. W przypadku wysyłki zamówionych towarów dane adresowe i kontaktowe udostępnione będą odpowiednim  współpracującym z nami przewoźnikom.

6.3. W przypadku sporu dane Państwa będą udostępnione współpracującej kancelarii prawnej.

 

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

7.1. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień

ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

7.2. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

8. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

8.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

8.2. prawo do przenoszenia danych;

8.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8.4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

8.5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

8.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

9.1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;

 

9.2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej firmy i życzymy wielu udanych zakupów.

Most Popular Replica Watches Sites?www.replica-watch.us.com

Agawa | ul. Obrońców Modlina 5a, 30-773 Kraków, woj. małopolskie | email: agawa@agawa.net.pl | tel: 12 656 71 42

strona główna | promocje | regulamin | twój koszyk | kontakt |

Agawa 2007 Wszytskie Prawa Zastrzeżone Designed by EXPRO